Media Com

Dla akcjonariuszy

W tym miejscu umieszczane będą ogłoszenia dla akcjonariuszy spółki oraz innych zainteresowanych osób, wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, m in. informacje o zwołaniu walnych zgromadzeń, o emisji akcji lub przekształceniach odbywających się w spółce.

Mając na uwadze fakt, że wszystkie wyemitowane akcje są imienne, część komunikatów widoczna jest wyłącznie dla osób zalogowanych.

12 maja 2020

This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer and is a little bit longer and is a little bit longer.

Pobierz
10 maja 2020

This is card with supporting text below

Pobierz
23 kwiatnia 2020

This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Pobierz
12 grudnia 2019

This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content!

Pobierz
12 października 2019

This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Pobierz
23 stycznia 2019

This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Pobierz
23 grudnia 2018

This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This is a longer card This is a longer card

Pobierz